Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2018

திருக்குறள் சிந்தனை 7

அழகியசிங்கர்
காலையில் எழுந்தவுடன் ஒரு குறளைப் படிக்கலாம் என்று எண்ணிப் படித்துக்கொண்டு வருகிறேன். இப்படிப் படிப்பது நல்ல அனுபவமாக இருக்கிறது. சில குறள்கள் படிக்கும்போதே நேரிடையாகவே நமக்குப் புரியும். சில குறள்களைப் படிக்கும்போது உரையின் தயவு நமக்குத் தேவைப்படும். பரிமேலழகர் உரையைப் படித்துப் புரிந்துகொள்வதுதான் சிரமம் என்று என் நண்பர்கள் பலர் கூறி உள்ளார்கள். என்னிடம் பரிமேலழகர் உரை இல்லாததால் நான் முயற்சி செய்யவில்லை. இப்போது இந்தக் குறளைப் பார்க்கலாம்.
தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது
தனக்குவமை இல்லாதான் யார்? கடவுள் என்கிறார் நாமக்கல் கவிஞர். அந்தப் பகவானைப் பணிந்தால்தான் நாம் ஓரளவு ஆசைகள் குறைந்து மனக்கவலை இல்லாமல் வாழலாம் என்கிறார் . நாவலரோ அறிவாற்றலில் சிறந்த சான்றோர் என்கிறார். அந்தச் சிறந்த சான்றோர் யார் என்று கண்டுபிடித்து ஆசைகளைக் குறைத்துக்கொண்டு அவர்கள் வழியில் சென்று மனக்கவலையைக் குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறார். இதில் கடவுளையோ சான்றோரையோ நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. மனக்கவலை இல்லாமல் இருக்க வேண்டுமென்றால் ஆசைகளைக் குறைத்துக்ùôள…

பத்து கேள்விகள் பத்து பதில்கள் .....17

இந்துமதி பேட்டியின் இரண்டாவது பகுதி


நேற்று இந்துமதி பேட்டியின் முதல் பகுதியை வெளியிட்டிருந்தேன்.  அதன் இரண்டாவது பகுதியை இப்போது வெளியிடுகிறேன்.

அழகியசிங்கர்


திருக்குறள் சிந்தனை 6

அழகியசிங்கர்


கடவுள் வாழ்த்து என்ற பெயரில் 10 குறள்கள் எழுதி உள்ளார்.  ஒவ்வொரு குறளையும் ஒவ்வொரு விதமாக கட்டமைத்துள்ளார்.  இதோ இந்தக் குறளைப் பார்ப்போம்.
பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க  நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.
ஐம்பொறிகள் வாயிலாகச் செயல்படும் ஐம்புலன்களையும் நம் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தால் மெய்யான ஒழுக்க நெறியில் நாம் வாழலாம் என்கிறார் திருவள்ளுவர்.  இந்த ஐம்பொறிகளையும் கட்டுக்குள் கொண்டு வருபவர் கடவுள்தான்.  நாம் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ இந்த நெறி அவசியம் என்கிறார். 
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார் என்ற வரி பிடித்திருக்கிறது.   ஐம்புவன்களான மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவியைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வருதல் என்றால் என்ன?  நம் கட்டுக்குள் இவை அடங்கி வருமா என்பது புரியவில்லை.  இந்தக் குறள் நம்மை யோசிக்க வைக்கிறது.   ஒருவிதத்தில் இக்குறள் மருத்துவக் கருத்தாகவும் இருக்கும்போல் தோன்றுகிறது.

பத்து கேள்விகள் பத்து பதில்கள் .....17

இந்துமதி  பேட்டி அளிக்கிறார்.இந்தத் தலைப்பில் இதுவரை எழுத்தாளர் இந்துமதியையும் சேர்த்து 17  படைப்பாளிகளைப்  பேட்டி எடுத்துள்ளேன்.  எல்லாம் எளிமையான கேள்விகள் எளிமையான பதில்கள்.
üதரையில் இறங்கும் விமானங்கள்ý என்ற நாவல் மூலம் புகழ்பெற்றவர் இந்துமதி அவர்கள்.  இன்றும் தொடர்ந்து எழுதிக்கொண்டு வருகிறார்.  அவருடைய பேட்டியை இப்போது வெளியிடுகிறேன்.

அழகியசிங்கர்

திருக்குறள் சிந்தனை 5

அழகியசிங்கர்

நான் சீர்காழி என்ற இடத்தில் பொது வங்கியில் பணிபுரிந்துகொண்டிருந்தபோதுதான், திருக்குறள் வெறியர் ஒருவரைச் சந்தித்தேன்.  அவர் நூற்றுக்கணக்கில் திருக்குறள் புத்தகங்கள் வாங்கி எல்லோருக்கும் இலவசமாக வழங்கிக் கொண்டிருப்பார்.  அவரும் என்னைப் போல என் அலுவலகத்தில் ஒரு அலுவலர்.  அவர் ஏற்பாடில் எங்கள் வங்கியில் ஒரு போர்டு வாங்கி ஒவ்வொருநாளும் திருக்குறளும் அதன் கருத்துரையும் எழுதி வாடிக்கையாளர் பார்வையில் படும்படி வைப்பேன்.  ஏதோ ஒரு திருக்குறள் புத்தகத்தில் உள்ள ஏதோ ஒரு குறளை எடுத்து மூலத்தையும் கருத்தையும் எழுதி வைப்பேன்.  உண்மையில் யாரும் படிக்க மாட்டார்கள்.  ஏன் என்பதற்கு ஒரு காரணம் கண்டுபிடித்தேன்.  உண்மையில் போர்டில் திருக்குறள் எழுதினாலும் எந்த உணர்வுநிலையும் இல்லாமல் மரக்கட்டைபோல் ஏதோ இதெல்லாம் செய்ய வேண்டுமென்று செய்து வந்தேன்.  இதைத்தான் வாடிக்கையாளர்களும் பிரதிபலித்ததாக நினைக்கிறேன்.   இதோ இப்போது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குறள் விதம் எடுத்து எழுதிக்கொண்டிருக்கிறேன்.  உலகத்தில் உள்ள எல்லா தத்துவங்களும் திருக்குறளின் ஒன்றரை அடியில்  வந்து விடும்போல் தோன்றுகிறது. இன்றைய திருக்குறளை இங்…

சுனில் கிலநானியும் நானும் என்ற தலைப்பில் போனமாதம் நடந்த கூட்டத்தின் ஒளிபரப்பு -3

அழகியசிங்கர்
மே மாதம் 3வது சனிக்கிழமை எழுத்தாளர்  சா கந்தசாமி தலைமையில் விருட்சம் இலக்கியச் சந்திப்பு கூட்டம் நடந்தது.   இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கம் என்ற தலைப்பில் சுனில் கில்நானி எழுதிய புத்தகத்தை ஒட்டி இந்தக் கூட்டம் நடந்தது.   அந்தக் கூட்டத்தைப் பற்றிய 3 பகுதிகளாக உள்ள அந்த ஒளிப்பரப்பின் முதல் பகுதியையும் இரண்டாம் பகுதியையும் சில தினங்களுக்கு முன் வெளியிட்டேன்.  இதோ இப்போது மொழிபெயர்ப்பாளர் அக்களூர்  ரவி அவர்கள் பேசுகிறார்கள்.

திருக்குறள் சிந்தனை 4

அழகியசிங்கர்ஒரு குறளை எடுத்துப் படிப்பதற்கு முன், என்னிடம் உள்ள பல உரைகளை எடுத்துப் படித்துப் பார்க்கிறேன்.  பிறகுதான் புரிந்தது பலரும் பலவிதமாக குறள்களை எடுத்து அதன் கருத்துக்களைப் பலவிதமாக சொல்கிறார்கள் என்று.    கருத்தைப் படிப்பவர்க்கு தெளிவாகக் கூறிவிடுதற்கு குறளே உதாரணமாகத் திகழ்கிறது.  அது மட்டுமே படித்தால் போதும் என்றும் எனக்குப் படுகிறது. உதாரணமாக இந்தக் குறள் :
வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்அடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல
இந்தக் குறளே நமக்கு எல்லா அர்த்தங்களையும் வெளிப்படுத்தி விடுகிறது.  இதோ திருக்குறளுகஙகு நாவலர் உரை தந்திருக்கிறார்.  அதைத் தருகிறேன். விருப்பும் வெறுப்பும் அற்ற நடுநிலையில் நின்று, அறிவாற்றலில் சிறந்து வாழும் சான்றோர் காட்டிய வழியில், அவரைப் பின்பற்றி நடப்பவர்களுக்கு எந்த ஒரு காலத்திலும் துன்பம் ஏற்படுவது இல்லை.  இந்த இடத்தில் சான்றோர் என்பவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள். யாரைச் சான்றோர் என்று குறிப்பிட முடியும்? நாமக்கல் கவிஞர் இப்படிக் கூறுகிறார்.  இறைவன் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாதவன் என்பதை உணர்ந்து நாமும் விருப்பு வெறுப்பின்றி அவனை வணங்க வேண்டும்.  அப்படிச் செய்தால் …

திருக்குறள் சிந்தனை 3

அழகியசிங்கர் 


ஒவ்வொரு குறளையும் திருவள்ளுவர் எளிதில் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளும்படி எழுதி உள்ளார்.  கடவுள் வாழ்த்து என்று துவங்கும் இந்த அதிகாரத்தில் கடவுளைப் பற்றியே எழுதி உள்ளார்.  திருவள்ளுவர் கூறும் கடவுள் யார்?  
இந்த மூன்றாவது குறள்.
மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்  நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.
இதற்கு கருத்துரை வழங்கிய நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள், அறிவுக்கெல்லாம் எட்டாப் பொருளான இறைவன் எங்கே இருக்கிறான் என்றால், நம்முடைய மனத்தாமரையில்.  அதை உணர்ந்து வணங்கினால் உலகில் கவலையின்றி வாழலாம் என்கிறார்.
இந்தக் குறளில் மலர்மிசை நிலமிசை வார்த்தைப் பிரயோகங்கள் என்னை வசப்படுத்துகின்றன.  எட்டாப் பொருளான இறைவன் என்பதை கடவுள் தன்மையை என்று கூறலாமா?  கடவுள் தன்மை என்றால் என்ன?  இன்று யாரிடமும் அது இருப்பதாக தெரியவில்லை.

நேஷனல் புக் டிரஸ்ட்டும், சாகத்திய அகாதெமியும்.....

அழகியசிங்கர்


இந்த இரண்டு அமைப்புகளும் இந்தியாவில் உள்ள பல மொழிகளிலிருந்தும் தமிழில் புத்தகங்களைக் கொண்டு வருகின்றன.  பல தமிழ் அறிஞர்கள் தங்களுடைய உழைப்பால் இவற்றைச்  சாத்தியமாக்கி உள்ளார்கள்.  இவர்கள் கொண்டு வருகிற புத்தகங்களும் மிகக் குறைவான விலையில் உள்ளன.                                                                            நான் ஒரு புத்தகம் வைத்திருக்கிறேன்.  முதல் பதிப்பு 1975ஆம் ஆண்டு.  புத்தகம் பெயர்.கறையான். வங்காளத்தில் குண்பேகா.  எழுதியபர் சீர்ஷேந்து முகோபாத்யாய.  இது இவருடைய முதல் நாவல். 1971ஆம் ஆண்டு எழுதிய இவருடைய இன்னொரு நாவலான பாரா பாரும் என்ற வங்காளி நாவலையும் படிக்க விரும்புகிறேன்.  ஆனால் மொழி பெயர்க்கப்பட்டதா என்பத தெரியவில்லை. கறையான் என்ற நாவலை  வங்காளி மொழியிலிருந்து தமிழில் மொழி பெயர்த்தவர் சு கிருஷ்ணமூர்த்தி.  இந்தப் புத்தகத்தை இரண்டாவது முறையாகப் படிக்கிறேன்.  நேரிடையான மொழிபெயர்ப்பு.  பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்புத்தகத்தை ரசித்துப் படித்தவன்.  திரும்பவும் எடுத்துப் படிக்கும்போது நான் ரசித்த நாவல்களில் இது ஒன்று என்ற எண்ணம் இருந்தது தவிர என்ன மாதிரியான நாவல்…

திருக்குறள் சிந்தனை 2

திருக்குறள் சிந்தனை 2

அழகியசிங்கர் நான் இருக்கும் வீட்டில் 3 திருக்குறள் புத்தகங்களைக் கண்டுபிடித்தேன்.  நான் ஏகப்பட்ட திருக்குறள் புத்தகங்களை வாங்கியிருக்கிறேன்.  ஆனால் ஒன்றும் கண்ணில் படவில்லை. யாரிடம் கொடுத்தேன்? யார் எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள் என்பது தெரியவில்லை.  நாமக்கல் கவிஞர் கருத்துரை எழுதிய திருக்குறள் புத்தகம் என்னிடமிருந்தது.  அதேபோல் மு வ.   என் அலுவலக நண்பர் ஒருவர் பாக்கெட் சைஸில் திருக்குறள் புத்தகம் 50 அல்லது 100 என்று வாங்கி வங்கியில் வரும் வாடிக்கையாளருக்கு இலவசமாகக் கொடுப்பார்.  அவரை அடுத்த முறை பார்க்கும்போது ஒரு கேள்விக் கேட்க வேண்டும்.  திருக்குறளை நீங்கள் படித்தீர்களா என்று. இன்று நான் படித்த இரண்டாவது குறள்.
கற்றதனால் ஆய பயன்என்கொல் வால்அறிவன் நற்றாள் தொழாஅர் எனின். 
இந்தக் குறளில் வால்அறிவன் என்ற வார்த்தைப் பிரயோகம் என்னை யோசிக்க வைத்தது.  இதற்கான அர்த்தத்தை கீழ்க்கண்டவாறு உரையாசிரியர் இரா கோ அண்ணாமலை அவர்கள் கூறி உள்ளார்கள். கல்விதான் ஒருவருக்கு அறிவு, அன்பு, இன்பம் இவற்றை எல்லாம் தருவரு.  அறிவும், அன்பும் இல்லையெனில் பொருளில்லை, இன்பமும் இல்லையாகும்.  இவற்றையெல்லாம…

திருக்குறள் சிந்தனை 1

அழகியசிங்கர் 


நேற்று (16.06.2018) - சனிக்கிழமை -  திருக்குறளும் நானும் என்ற தலைப்பில் சி ராஜேந்திரன் ஐஆர்எஸ் அவர்கள் பேசினார்கள்.  கிட்டத்தட்ட 1.30 மணி நேரம் பேசினார்.  இன்னும் சில தினங்களில் அவர் பேசியதை ஒளிப்பதிவில் அளிக்க உள்ளேன்.  இதில் முக்கியமான விஷயம் கலந்துகொண்ட அனைவரும் ஒவ்வொரு திருக்குறளைக் கூறி ஏன் அந்தக் குறள் பிடிக்கிறது என்பதைக் குறிப்பிட்டார்கள்.   நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன்.  தினமும் ஒரு குறளைப் படிப்பது என்று.  பின் அது குறித்து கருத்து எதாவது தோன்றினால் எழுதலாம் என்று நினைக்கிறேன்.   இதோ நான் இன்றிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்.
அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு.
இதற்கு கருத்துரை வழங்கியவர் இரா இளங்குமரனார்.  அவர் என்ன கூறியிருக்கிறார் என்றால் எழுத்துக்களுக்கு எல்லாம் அகரமே முதல்.  அதுபோல் பகுத்து வழங்கிய ஆற்றலே உலகுக்கு முதல் என்கிறார். இந்தக் கருத்துரை சரியா என்பது சந்தேகமாக உள்ளது.  வள்ளுவர் ஆதி பகவான் என்று கூறி உள்ளார்.  இந்தக் கருத்துரையில் அது வரவில்லை என்று படுகிறது.  ஆதிபகவான் முதன் முதலாக உலகத்தில் தோன்றியதுபோல் எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் அகரமே முதல் என்று இர…
சுனில் கிலநானியும் நானும் என்ற தலைப்பில் போனமாதம் நடந்த கூட்டத்தின் ஒளிபரப்பு -2 மே மாதம் 3வது சனிக்கிழமை எழுத்தாளர் சா கந்தசாமி தலைமையில் விருட்சம் இலக்கியச் சந்திப்பு கூட்டம் நடந்தது. இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கம் என்ற தலைப்பில் சுனில் கில்நானி எழுதிய புத்தகத்தை ஒட்டி இந்தக் கூட்டம் நடந்தது. அந்தக் கூட்டத்தைப் பற்றிய 3 பகுதிகளாக உள்ள அந்த ஒளிப்பரப்பின் முதல் பகுதியை சில தினங்களுக்கு முன் வெளியிட்டு உள்ளேன். இதோ இப்போது எழுத்தாளர் சா கந்தசாமி அவர்களின் பேச்சை வெளியிடுகிறேன்.

சுனில் கில்நானியும் நானும் என்ற தலைப்பில் போனமாதம் நடந்த கூட்டத்தின் ஒளிபரப்பு -1

அழகியசிங்கர்போன மாதம் சா கந்தசாமி தலைமையில் விருட்சம் இலக்கியச் சந்திப்பு கூட்டம் நடந்தது.   இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கம் என்ற தலைப்பில் சுனில் கில்நானி எழுதிய புத்தகத்தை ஒட்டி அந்தக் கூட்டம் நடந்தது.  
அந்தக் கூட்டத்தைப் பற்றிய 3 பகுதிகளாக உள்ள அந்த ஒளிப்பரப்பின் முதல் பகுதியை இன்று அளிக்க விரும்புகிறேன்.

அன்புடன் அழைக்கிறேன்

அழகியசிங்கர்நடக்கப்போகும் விருட்சம் இலக்கியச் சந்திப்பு கூட்டத்திற்கான அழைப்பிதழை இத்துடன் இணைத்துள்ளேன்.  திருக்குறளுக்கு உரை எழுதிய பரிமேலழகர் உரையை எளிமையாகப் புரிந்துகொள்ளும் முறையில் உரை எழுதிக்கொண்டிருப்பவர் ஸ்ரீ சி ராஜேந்திரன் அவர்கள்.  திருக்குறளைக் குறித்து அவர் கூறப்போகும் அரியக் கருத்துக்களை அறிய ஆவலுடன் நானும் காத்திருக்கிறேன்.  நீங்களும் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு சிறப்பிக்க வேண்டுகிறேன்.
அன்புடன்  அழகியசிங்கர்

விருட்சம் இலக்கியச் சந்திப்பு - 37

திருக்குறளும் - நானும்
சிறப்புரை :     சி ராஜேந்திரன், ஐஆர்எஸ்
                          (வள்ளுவர் குரல் குடும்பம்)
இடம் :      ஸ்ரீராம் குரூப் அலுவலகம்      மூகாம்பிகை வளாகம்      சி பி ராமசாமி தெருவில் உள்ள பாலம் கீழே      ஆறாவது தளம்       மயிலாப்பூர்      சென்னை 600 004
தேதி16.06.2018 (சனிக்கிழமை) நேரம் மாலை 6.00 மணிக்கு
பேசுவோர் குறிப்பு :   C RAJENDIRAN, IRS, Vice Chairman, Settlement Commission, Customs, Central Excise and Service Tax, Additional Bench, South Zone, Chennaim.   voiceof valluvar1330@gmail.com அனைவரும் வருக,

அன்புடன் அழகியசிங்கர்  9444113205

ரொம்ப துணிச்சல் வேண்டும்..

04.06.2018 அழகியசிங்கர் துணிச்சல் வேண்டும் கால சுப்பிரமணியத்திற்கு. பிரமிளின் படைப்புகள் அனைத்தையும் ஆறு தொகுதிகளாக ரூ.3000 க்குக் கொண்டு வந்துள்ளார். 3400 பக்கங்கள். சமீபத்தில் அவரைச் சந்தித்தப்போது அவர் இதைத் தெரிவித்தார். இந்த முழுத் தொகுதியை தயாரிப்பதற்கு அவர் செலவு செய்யும் தொகையைக் கேட்டவுடனே எனக்கு சங்கடமாக இருந்தது. அன்று முழுவதம் அது குறித்து யோசித்துக்கொண்டிருந்தேன். ஏன் எனில் அதிகப் பிரதிகள் புத்தகங்கள் அச்சடித்துத் திண்டாடுபவனின் நானும் ஒருவன். இன்றைய தமிழ்ச் சூழலில் விற்பது என்பது அவ்வளவு சுலபமில்லை. ரூ.3000 கொடுத்து யார் வாங்க முன் வருவார்கள் என்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்கிறது. ஆனாலும் அவர் முயற்சிக்கு என் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறேன். ஒரு தொகுதி வாங்கிக்கொள்கிறேன் என்று அவரிடம் அப்போதே சொல்லிவிட்டேன்.

நேற்று பார்த்த நாடகம்

அழகியசிங்கர்நேற்று மாலை 'பகவான் ஸ்ரீ ரமணர்' நாடகம் பார்த்தேன்.   தி.நகரில் உள்ள முப்பாத்தம்மாள் கோயில் எதிரில் உள்ள கிருஷ்ணகானசபாவில்.  ஒரே கூட்டம்.  உட்கார்ந்து பார்க்க இடம் கிடைக்காது திரும்பித்தான் போகவேண்டுமென்று நினைத்தபோது இடம் கிடைத்தது.   பாம்பே ஞானம் என்பவர் தயாரித்த நாடகம்.  முழுவதும் பெண்கள் நடித்த நாடகம்.  ஒரு சில பாத்திரங்களில் ஒருவரே பல வேடங்களிலும் நடிக்கிறார்.  உண்மையில் ரமணரைப் பற்றி வரலாறுதான் இந்த நாடகம்.  விறுவிறுப்பாக இரண்டு மணி நேரங்களுக்குக் குறைவில்ûலாம்ல் இந்த நாடகம் நடந்து முடிந்தது.  நாடகத்தில் இசை எந்தவிதத் தொந்தரவும் இல்லாமல் வந்து செல்கிறது. இந்த நாடகத்தைப் பார்த்தபோது ஒன்று தோன்றியது இந்த நாடகத்தில் ரமணரைப் பற்றி இவ்வளவு தூரம் சொன்னது நல்லது என்று.  முழு வரலாற்றையே கொண்டுவந்து விடுகிறார்.   எனக்கு முதலில் நாடகத்திற்கு டிக்கெட் கிடைக்கவில்லை.  அதாவது இலவசமாகப் பார்ப்பதற்கு அனுமதிச்   சீட்டு.   ஒரு நாடகத்தைப் பார்க்க இலவசமாக அனுமதிக்கிறார்களே என்பது ஆச்சரியமாக இருந்தது.    நாடகம் விட்டு வீட்டிற்கு வரும்போது மட்டும் விருப்பப்பட்டவர்கள் நாடகத்தைப் பார்த்…

மனதுக்குப் பிடித்த கவிதைகள் - 87

அழகியசிங்கர்  

தோன்றி மறையும்

கடற்கரய்


குட்டிக் கைப்பையோடு
உத்யோகத்திற்கு விரையும்
சீனத்துக்காரி வெளியேறுவதற்கு
முன்னதாக ஆடியில் காண்கிறாள் முகத்தை.
குட்டைப் பாவாடை குறுஞ்சிரிப்பு
தோன்றி மறைகிறது அதில்.
அலுவல் அழைக்கும் நேரம்
முகத்திற்குப் பொலிவு கூடுகிறது.
மாலை காய்ந்த குப்பையாகிவிடும் என்பதை அறிவாள். ஆடியில் விழும் முகம் மெல்ல அலையுறத் தொடங்குகிறது. தலைக்கு அவள் சூடியிருந்த வாசனை மலர்கள் தழைத்து   அரும்புகின்றன
ஒரு வைகறைத் தோட்டத்தின் வைராக்கியத்தோடு.நன்றி : கண்ணாடிக் கிணறு - கவிதைகள் - கடற்கரய் - 80 பக்கங்கள் - முதல் பதிப்பு : டிசம்பர் 2010 - வெளியீடு : காலச்சுவடு பதிப்பகம் - 669 கே பி சாலை, நாகர்கோவில் 629001 - விலை : ரூ.60 - தொலைபேசி : 91-4652-402888