Skip to main content

சீரியல் மகத்துவம்...சீரியல் மகத்துவம்...

அழகியசிங்கர்


                அலுக்காமல்
சலிக்காமல்
தினமும்
சீரியல் பார்க்கும்
குடும்பம்
எங்கள் குடும்பம்
...
நானும்

அதில் ஒருவனாக
மாறிவிடுவேனோ
என்று பயமாக இருக்கிறது

சீரியலே வாழ்க்.

Comments

மாட்டாமல் இருக்க வாழ்த்துக்கள்...

Popular posts from this blog