Skip to main content

சீரியல் மகத்துவம்...சீரியல் மகத்துவம்...

அழகியசிங்கர்


                அலுக்காமல்
சலிக்காமல்
தினமும்
சீரியல் பார்க்கும்
குடும்பம்
எங்கள் குடும்பம்
...
நானும்

அதில் ஒருவனாக
மாறிவிடுவேனோ
என்று பயமாக இருக்கிறது

சீரியலே வாழ்க்.

Comments

மாட்டாமல் இருக்க வாழ்த்துக்கள்...