Skip to main content

என் இனிய இளம்கவி நண்பரே

அன்றைக்கு

நீங்களும் நானும் சேர்ந்து

குடித்தோம் வழக்கம்போல

எப்பொழுதுமே

நம் சந்திப்பு

இப்படித்தான் தொடங்கும்

(அனேகமாக

இன்றைய தினம்

குடிக்காத இளம்கவிஞர்களே இல்லைதான்)

நிறைபோதையில்

கட்டற்ற சுதந்திரவெளியில்

மிதந்து கொண்டிருந்தோம்

இதுதான்

பிரச்னையே

இல்லையா

உங்களுக்கு

ஏன்தான்

அந்த யோசனை தோன்றியதோ

அந்தத் தோழரின் வீட்டுக்கு

கூட்டிக்கொண்டு போனதில்

அரசியல் இல்லையென்று நம்பமுடியவில்லை

ஒரு காலத்தில்

நீங்கள் எல்லோரும்

ஒன்றாக இருந்தவர்கள்தாம்

உங்களை வைத்துத்தான்

அவரைத் தெரியும்

ஏற்கனவே

தோழரும் குடித்திருந்தார்

மேலும்

நாம் குடித்தோம்

ஏதோ ஒரு புள்ளியில்

பேச்சுத் தொடங்கியது

பிறகு

அது சர்ச்சையாக மாறியது

உங்களைவிடவும் அமைப்பு சார்ந்த

அந்த இளம்கவிஞருக்குத் தரப்படும்

முக்கியத்துவத்தை

கேள்வி கேட்டிருக்கக் கூடாது நான்

இது

இயல்புதானே அவர்களுக்கு

(கள்ளின் இன்னொருபெயர்

உண்மைவிளம்பி தெரியுமா

குடித்திருக்கையில்

ஒளிவு மறைவு கிடையாது)

தோழருக்கு

நியாயம் பேசமுடியவில்லை

தவிரவும் அவர்

நிதானத்தில் இல்லை

உங்களிடம் காட்டமுடியாத கோபத்தை

என்னிடம் பிரயோகித்தார்

புகைத்துக்கொண்டிருந்த சிகரெட்டை

என்மேல் விட்டெறிந்தார்

வேட்டி

தீப்பிடித்தது

கையை

முறுக்கியிருக்கிறார்

இப்படியெல்லாம் நடத்த

எப்படி மனம் வந்ததோ

எவ்வளவு

இனிய மனிதர்

குடிதான்

இதுபோல மாற்றியிருக்க வேண்டும்

நீங்கள் எழுந்துவந்து

வேட்டியை மாற்றியிருக்கிறீர்கள்

தோழரிடம் காட்டமுடியாத எரிச்சலை

என்னிடம் காட்டினீர்கள்

சொத்துசொத்து என்று

சாத்தினீர்கள்

நீங்கள் வந்த வேகத்தில்

காலை மிதித்திருக்கிறீர்கள் போல

வலது பாதத்தில்

பெருவிரலிலிருந்து மூன்று விரல்

பூமியில் ஊன்ற முடியவில்லை

இடது கையை தோழர் முறுக்கியதில்

நடு/மோதிர/சுண்டுவிரல் மூன்றும்

மடக்க முடியவில்லை

சுளுக்கெடுப்பவர் தடவிவிட்டும்

சரியாகவில்லை இன்னும்

உங்கள் மன்னிப்புக் கடிதத்துக்கு

என்ன பதில் எழுத

உள்ளபடியே எவ்வளவு

நல்லபிள்ளை நீங்கள்
என்ன அருமையான

கவிஞன்
குடிக்கிற ஒவ்வொரு சமயத்தில்

ஏன் இந்த மூர்க்கம்

தோழரைப் பார்க்கப் போயிருக்க

தேவையே இல்லை

அவருக்கும் உங்களுக்கும் வழக்கென்றால்

நீங்கள்தாம் தீர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்

என்னைக் கருவியாக்க

யாருக்கும் உரிமையில்லை

உங்கள் இருவரின் வன்முறையும்

ஒருவகை மனநோய்தான்

புரிந்து கொள்ளலாம்

பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது

தயவுசெய்து

சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்

குடியை

கேவலப்படுத்தாதீர்கள்

உங்களையாவது கவிஞனென்று

உலகம் மன்னிக்கும்

தோழர் ஒருநாள்

மாட்டிக்கொள்ளத்தான் போகிறார்

உங்கள் பிரச்னையேனும்

பழுதில்லை

தோழர் பாடுதான்

திண்டாட்டம்

தேவி பகவதி

உங்கள் இருவர் பைத்தியத்தையும்

தீர்த்துவைக்கட்டும்
மண்டைக்காட்டு பகவதி

மனசுவைத்துத் தெளிவிக்கட்டும்

எனக்கு

எங்கள் சோட்டாணிக்கரை பகவதி இருக்கிறாள்

Comments

கவிதை எனக்குப் பிடித்திருக்கிறது.