29.5.08

உங்களுக்கு ஒரு செய்தி

வணக்கம்,
நவின விருட்சம் என்ற பத்திரிகை கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை யாவரும் அறிவீர்கள். தற்போது எண்பதாவது இதழ் தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது.
இன்றைய சூழலில் பத்திரிகை என்பதுஒரு சவாலாக மாறி வருகிறது. இந்த சவாலை சமாளிப்பதுதான் முக்கியம். ஒரு வங்கியில் பணிப்புரிந்துக் கொண்டு பத்த்ரிக்கை நடத்துவதென்பது அசாதாரண காரியம். இதை 20 ஆண்டுகளாக நிகழ்த்தி வரிகிறேன். உங்கள் ஆதரவுடன்.
இந்த வலைப்பின்னல் மூலம் உங்களை அடிக்கடி சந்திக்கிறேன்.
அன்புடன்,
அழகியசிங்கர்