நவீன விருட்சம் 100 வது இதழ் வெளியீட்டு விழா

100வது கூட்டத்திற்கு வர முடியாதவர்கள், கூட்த்தில் பேசியதை ஷ்ருதி டிவி படம் பிடித்துள்ளது.  அதை உங்களுக்கு திரும்பவும் தருகிறேன்.  
பார்க்கவும்.  பார்த்து உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரவும்.

123.
4.

No comments: